دستگاه Urine AutoAnalyzer DIRUI(اتوآنالايزر تمام اتوماتيك ادرار )

دستگاه Urine AutoAnalyzer DIRUI(اتوآنالايزر تمام اتوماتيك ادرار )

محصول 2017 جهت انجام آزمايش كامل ادرار و فاكتورهاي ادراري

(موجود در آزمایشگاه رازی قزوین)

دستگاه APE Elite (الايزا آنالايزر محصول ایتالیا )جهت انجام تستهاي ايمونولوژي و هورموني

دستگاه APE Elite (الايزا آنالايزر )  محصول 2016 كمپاني DAS كشور ايتاليا

جهت انجام تستهاي ايمونولوژي و هورموني

دستگاه Stago Compact(محصول فرانسه جهت انجام تست هاي انعقادي)

دستگاه Stago Compact  ( كواگولومتر تمام اتوماتيك ) محصول 2016 كشور فرانسه

جهت انجام تست هاي انعقادي

دستگاه تمام اتوماتیک الکتروفوزیس Capillarys 2 flex ساخت کمپانی Sebia فرانسه

این دستگاه با تکنولوژی جدید و مدرن کاپیلری الکتروفورزیس که هم اکنون در جهان در حال جایگزینی با روش ژلال کتروفوروزیس می باشد، با استفاده ازکیت های انحصاری این دستگاه که توسط کمپانی Sebia فرانسه تولید می گردد، توانایی انجام تست های زیر را دارد:

تفکیک پروتئین های سرم و ادرار با وضوح بالا
تفکیک و اری انتهای مختلف هموگلوبین
Albumin – Alpha – Alpha2 – Beta1 – Beta 2 – Gamma
تعیین نوع ایمن و گلوبین های سرم و ادرار: IgG – IgA – IgM – Kappa – Lambda – K Free – L Free

ADVIA 2120 هماتولوژی محصول زیمنس آمریکا

ADVIA 2120 هماتولوژی

محصول زیمنس آمریکا

سل کانتر فول دیف تمام لیزری

ADVIA CP Centaur -(محصول زیمنس آمریکا )جهت اندازه گيري ماركرهاي سلولي ، هورمون ها و داروها

(ADVIA CentaurCP (Siemens

محصول 2010 آمريكا

جهت اندازه گيري ماركرهاي سلولي ، هورمون ها و داروها

با روش الكترو كمي لومينسانس اختصاصي

Immulite-(محصول زیمنس آمریکا )جهت اندازه گيري ماركرهاي سلولي ، هورمون ها و داروها

(Immulite (Siemens

محصول 2011 آمريكا

جهت اندازه گيري ماركرهاي سلولي ، هورمون ها و داروها

با روش الكترو كمي لومينسانس اختصاصي

ADVIA 1200-(محصول زیمنس آمریکا )جهت اندازه گيري بيوشيمي عمومي و اختصاصي

(ADVIA 1200 (Siemens

محصول 2011 آمريكا

جهت اندازه گيري بيوشيمي عمومي و اختصاصي

Sysmex XN-550

دستگاه تمام اتوماتیک ESR analyzers ساخت کمپانی Convergys آلمان

این دستگاه دارای شیکر داخلی بوده و نمونه ها را قبل از انجام تست بصورت خودکار Shake   می نماید و دارای 20 کانال جهت اندازه گیری ESR می باشد.

آلگریا محصول Orgentec آلمان اتوآنالایزر تمام اتوماتیک الایزا

دستگاه اختصاصی تست های خوذ ایمنی و عفونی